Min slægtsforsking

Min egen slægt samt efterslægt for Johan Christopher Groskreutz og Abelone Barbara Clausdatter.

Notater


Match 1 til 50 fra 575

      1 2 3 4 5 ... 12» Næste»

   Notater   Knyttet til 
1 Død 22 jan. 1951 Nørrebrogade 52A, København  Jensen, Maren Kirstine Esaimine (I22)
 
2
Mor Maren Frandsdatter 1684 - 1780 ?
Far Therkelsen ?
 
Clemensdatter, Elisabeth (I392)
 
3
Uddannelse: Elev paa C. C. Magnussens Snitteskole i Slesvig 1877-80; kom til Kbh. 1881 og arb. i 3 Aar som Billedskærer hos A. C. Blichfeldt; opt. paa Akad. April 1883 i Dekora­tionssk. Forb. kl.; opt. s. A. i Alm. Forb.kl.; Afgang Jan. 1885; Okt. s. A. lille Guldmed.; arb. tillige i Th. Steins Atelier. Stipendier: Stoltenberg 1887-89; Akad. 1889-90; Ancker 1891. Rejser: 1887-90 Rom; 1891 i Udlandet, sandsynligvis bl. a. Paris; senere bosat i Berlin. Udstillinger: Charl. 1886-93 (3 G. m. 4 Arb.); Sdr. jysk Udst., Charl., 1937.


Arbejder: Gravlæggelsen (Altertavle i Diakonissestiftelsens Kapel i Flensborg); Relieffet: Joseph udtyder Drømmen for Faraos Bager og Mundskænk i Fængslet (lille Guldmed. 1885, Marmor, Tinglev Kirke); Maria salvende Christi Fødder i Bethania (1885; ikke præmieret Guldmed.arb.; Diakonissestiftelsen i Flensborg); Gruppen Paa Vej ud i Ørkenen, Hagar og Ismaél (1890, ikke præmieret Guldmed.arb.); Abel som Hyrde; Mandligt Portræt (begge udst. Charl. 1893); Marmorfiguren Die Spree (omkr. 1900, efter en Konk., Berlins Raadhus); Mindesmærke for Hertug Frederik VIII af Slesvig-Holsten (Kiel, Konk. 1898, indviet 1901); Hyrdedrengen (Bronze, Kóslin); Medarbejder ved Goethe-Mindesmærket i Strasbourg. H.O.


Kunstchronik, N. F., 1907-08, 453; F. Hendriksen i Sdrjysk Maanedsskrift, I, 1924, 115-25; Joh. Petersen i Der Schleswig-Holsteiner, XIV, 1933, 150-51.
 
Christensen, Jeremias (I186)
 
4 "tissekone" på Århus banegård Christensen, Johanne Katrine (I284)
 
5 10 børn ialt??? Groos, Christian Frederich (I764)
 
6 1599 - 1659 ??? Olufsen, Karsten (I456)
 
7 1611 - 1676 ???
Clausdatter ??? 
Grefve, Yde (I457)
 
8 1650 - 1720 ??? Regelsen, Jens (I416)
 
9 1868 Johan Gross, garver i Fredericia. Samfrændeskifte 18.7.1818, fol.347B, 387B.
E: Abelone Barbara Clausdatter Eriksen. B:
1) Tobias Gross, garver i Middelfart
2) Anne Margrethe Gross, død. E: Jens Frederik Møller, købmand i Vejle. 7B:
a Johanne Møller 24, g.m. Laurberg, tolder i Korsør
b Christian Møller 21, i Vejle
c Johan Møller 20, klejnsmedesvend
d Frederik Møller 18, i Horsens
e Claudius Møller 17
f Karen Møller 15
g Magdalene Møller 9
3) Claus Gross, krigsråd
4) Marie Møller g.m. Jørgensen, gæstgiver i Svinninge kro [ved Holbæk]
5) Ingeborg Gross 39
6) Magdalene Gross, separeret fra Holst
7) Susanne Gross 35
8) Christian Gross.
Afdøde døde 1.3.1818.
Bevilling til uskiftet bo af 13.5.1800.

Fra www.brejl.dk 
Groskreutz, Johan Christopher (I130)
 
10 1906-1985 eller 1989 ? Just, Edith (I720)
 
11 2 ægtemænd:Jens Einar Eggersen Tofenen og ? samt en søn??? Møller, Ellen (I672)
 
12 4 børn Familie F469
 
13 5 børn ??? Grooss, Christian Claudius (I532)
 
14 7 søskende til Nicoline, en hedder Ane Marie ??? Djernes, Nicoline Christensdatter (I647)
 
15 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F337
 
16 ??? død 1728 ??? Ratenburg, Anne (I215)
 
17 ??? Far: Jørgen Pedersen Gyes Søster: Helene Jørgensdatter ??? Jørgensen, Claus (I988)
 
18 ??? gift Møller ??? Jørgensen, Henriette (I569)
 
19 ??? smedemester, død 1977 ??? Grooss, Valdemar Claudius (I538)
 
20 ???? Parents: Clemen Therkelsen Haubjerg, Maren Haubjerg (født Frandsdatter) Brother: Frands Clemensen Clemensdatter, Elisabeth (I392)
 
21 ???? Børn: Anne Elisabeth Andersen og navne på 5 mere børn ??? Mathiasen, Anders Peter (I339)
 
22 ???? en hustru mere og børn Peder Villumsen og navne på 6 mere børn ????? Jensen, Villum (I414)
 
23 ???? gift Clausen ??????? Ratenburg, Anna (I224)
 
24 ????? Bopæl: Nov 5 1925 - Veggerby, Hornum, Ålborg, Denmark søskende: Haral Martin Binderup, Dagmor Lorine Binderup, Henning Krist Binderup, Søren Krist Binderup, Laurits Torndal Binderup, Marius Tor... ???? Binderup, Anders (I1328)
 
25 ???????
Hustruer: Susanne Margrethe Aal og navne på 2 mere hustruer


Børn: Susanne Margrethe Christiansdatter Clausen ?????????

 
Clausen, Christian Christoffer (I1006)
 
26 ?????????
Death: Nov 1744 - Urskov, Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Parents: Rasmus Sørensen, Johanne Sørensen (born Sørensdatter) Brother: Søren Rasmussen Husband: Søren Hansen Uhrskov Children: ...ica Margrethe Elisabeth Sørensdatter, Friderica Margrethe Elisabeth Sørensdatter, Birthe Sørensdatter, Anna Cathrine Melchiorsen
??????????? 
Mortens, Anne Colde (I394)
 
27 ?I Flensborg avis den 04.-07.-1885, under overskriften "Præmieringen ved fællesdyrskuet i Flensborg" for Brødrene Seeburg et diplom i Landbrugsmaskiner og redskaber Seeburg, Fritz (I1301)
 
28 Advokat (L), kontorchef ved naturvidenskablig og læge videnskabs fakultet, ved Københavns Universitet. Rasmussen, Hans (I1159)
 
29 Af tuberkulose  Jensen, Clara Marie Elise (I15)
 
30 Af tuberkulose  Jensen, Jens Viggo (I16)
 
31 Afskrift af Hans Søren Oluf Claudius Grooss notater. (rød lommebog):

Den 20. oktober 1857 blev jeg forlovet med Emma Magdalene Struntze
Født den 17. marts 1836.

Den 17. marts 1858 fejrede jeg, Hans Søren Oluf Claudius Grooss mit bryllup med Emma Magdalene Struntze.
Den 13. december 1858 Fødte hun mig en søn, der blev hjemmedøbt den 14.december 1858 og som blev kaldt Claudius Grooss.

I marts 1859 aborterede min kone.
Den 21. februar 1861 fødte min kone mig en søn, der blev døbt den 1. april 1861 og som i dåben blev kaldt Carl Vilhelm, som ved døden blev os berøvet den 11. juni 1861.

Den 7. maj 1864 blev min kone efter en meget stærk blodstyrtning forløst med en dødfødt lille pige. Det stærke blodtab i forbindelse med en besværlig fødsel fremkaldte den tredje dag en meget stærk barselfeber, der mere og mere tiltog, for så at den gode gud i sin uransagelige visdom bortkaldte hende fra mig og min kære søn onsdagen den 11. maj om middagen kl. 1.1/2.
Hun blev begravet den 17. maj 1864 efter at vi havde henlevet et lykkeligt ægteskab i 6. år og 2 måneder.
Hun opnåede en alder af 28 år og 2 måneder.
 
Grooss, Hans Søren Oluf Claudius (I519)
 
32 Aldahline arbejder på et tidspunkt i sin mosters Petreas ismejeri i København Aldahl, Aldahlline Jørgensen (I814)
 
33 Amts fuldmægtig  Mulvad, Christian (I972)
 
34 Amtsskriver i Haderslev Spiker, Jürgen (I1295)
 
35 Amtsstuefuldmægtig Mulvad, Peter Anton (I737)
 
36 Anna M. J. får kontakt til Boye banden på Fyn og:

Tirsdagen den 18. juli 1854.

Retten blev sat i Ane Marie Jørgensens, Anders Christensen Rolsøes fraskilte hustrus hus i Blanke, hvor sagen igen blev foretaget, og hvor bemeldte fruentimmer var til stede.

Dommeren fremlagde under litra I.I.I.I. en rapport af 18. maj d.år med 1 bilag mrkt. ad I.I.I.I.

For retten fremstod Ane Marie Jørgensen, Rolsøes fraskilte hustru sædvanlig kaldet madam Giras og forklarede på anledning at være født på Fænø den 2. august 1803 af forældrene Clausen og hustru Dorthe Marie Pedersen og har stedse opholdt sig i Vends herred. Hun nægter at have været tiltalt eller straffet.

Efter at være foreholdt rapporterne P.P., S.S, U.U. og I.I.I.I. vedgår komparentinden at have været i besiddelse af og udleverede samtlige de deri anførte genstande, hvilke hun tid efter anden har modtaget af en karl nemlig Thomas Rasmussen, som hun har kendt i 2 á 3 år, og som i den tid jævnlig er kommet i hendes hus. Han har foræret hende de fleste af disse ting dog med undtagelse af mandefolkebenklæderne nemlig fra nr. 98 til 103 og 109 samt 126, 127 og 128, hvilke hun kun skulle bevare for ham, medens han er i militærtjeneste.

Komparentinden har vel engang givet ham 10 rgdl., men dette var ikke som betaling for ommeldte tøj men kun et lån, som han skulle tilbagebetale hende eller i alt fald arbejde for dem.

Med hensyn til Rasmussens adkomst til disse genstand da nægter komparentinden, at han nogensinde ligefrem har sagt til hende, at de var stjålne, og endnu mindre ved hun, hvor de er tagne, men hun vil derimod ikke nægte, at hun jo havde formodning om, at han havde stjålet dem.

Samtlige ovenanførte genstande, der var medbragte, blev derefter komparentinden forevist og af hende vedkendt som dem, hun på den omhandlede måde har modtaget af bemeldte Thomas Rasmussen og dels beholdt og dels disponeret over dem, skønt hun efter det anførte havde formodning om, at de var stjålne.

Med komparentinden samtykke blev de anførte genstande vurderet således: Nr. 97 - 4 mk., nr. 98 - 4 mk., nr. 99 - 4 mk., nr. 100 - 3 mk., nr. 101 - 12 mk., nr. 102 - 1 mk., nr. 103 - 2 mk., nr. 106 - 4 mk. 8 sk., nr. 107 - 3 mk., nr. 108 - 4 rgdl., nr. 109 - 4 rgdl., nr. 110 - 3 rgdl., nr. 111 - 2 mk., nr. 112 - 3 mk., nr. 118 - 1 rgdl. 2 mk., nr. 119 - 5 rgdl., nr. 120 - 4 mk. 8 sk., nr. 121 - 1 rgdl., nr. 122 - 4 mk., nr. 123 - 2 mk., nr. 124 - 4 mk., nr. 125 - 4 mk. 8 sk., nr. 126 - uden værdi, nr. 127 - 1 rgdl. Koben iflg. rapport af 18. maj - 8 rgdl.

Sigtelsen lyder på Hæleri

Anna Marie Jørgensen fik den 21. August 1855 følgende dom: Fængsel på vand og brød i 4 x 5 dage.
 
Jørgensen, Anna Marie (I104)
 
37 Anton er nævnt i Kraks Blå bog 1949 og 1957 med blandt andet: Kontoruddannelse i Danmark, New York, St. Louis og Berlin; konsulats-sekr. i Wien 1905; kancellisekr. i gesandtskabet i Berlin 1908; honorær vicekonsul i Berlin 1915, kst. udsendt vicekonsul 1920, konsul 1921-45; æresmedlem af dansk forening »Freja« i Berlin og af dansk club »Enigheden« i Berlin. Udenl. ordener: M.Gr.3.; Pr.Kr.4. Adresse: Teglvænget 4, Charlottenlund. Friis, Anton (I593)
 
38 Apoteker  Carstensen, Sofus (I702)
 
39 Arbejder Hansen, Lars Mathias (I1147)
 
40 Arbejder i 1863 for sin bror engmester Niels Christian Jensen som forkarl Jensen, Laust Christian (I35)
 
41 Arbejder i sommeren 1864 sammen med sin bror Laust, de er ansatte af deres bror Niels Jensen, Chresten (I36)
 
42 Arbejder som selvstændig engmester i 1863 og har sin bror Laust Jensen ansat som forkarl. Jensen, Niels Christian (I19)
 
43 Arbejdsmand Wypychowski, Thomas (I847)
 
44 Arbejdsmand og senere formand ved vejvæsnet i Århus Jensen, Julius Heinrich (I5)
 
45 Arbejdsmand på Otto Mønsteds margarinefabrik. Andersen, Vilhelm Gotfred (I844)
 
46 Assistent Petersen, Emil Julius Vilhelm (I548)
 
47 Bagermester Meyer, Johan Heinrick (I1133)
 
48 Bagermester Binderup, Marius Torndal (I1339)
 
49 Bagge: Søskende: Ingeborg Lauridsdatter Suur og 5 mere? Suur, Laurids Lauridsen (I443)
 
50 Banearbejder Nielsen, Niels (I140)
 

      1 2 3 4 5 ... 12» Næste»

Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.0.3, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2021.